Novinky / Blog

 

Kungfu majster 2020

26.06.2020, 1144

Organizujeme juniorskú, oblastnú, postupovú súťaž wushu.

>> Viac čítajte tu...

Nanquan súťaž pre deti, 22. júna 2020, 23.6..2020

21.06.2020, 1224

Súťažné disciplíny: 1. Postoje 2. Wubu Quan (kombinácie, bez zbrane/so zbraňou) 3. Formy bez zbrane 4. Gunshu (palica) 5. Daoshu (šabľa)

>> Viac čítajte tu...

Kung-fu Deti 2020 Juniorská súťaž vo wushu 1.kolo 2020

03.03.2020, 1313

Pravidlá: pravidlá vychádzajú z oficiálnych pravidiel IWuF s nasledovnými úpravami: - rozhodcovia zaškolení podľa pravidiel IWuF (z každého zúčastneného klubu 1 rozhodca), rozdelení do skupín A a B. - súťažná plocha tatami 8x14m - časový limit nad 12 rokov: min. 50 s, max. 2 min. - kategórie do 11 rokov (vrátane) a začiatočníci bez časového limitu - do 11 rokov chlapci a dievčatá súťažia v spoločnej kategórii (môžu byť osve, ak ich bude dostatok) - maximálny vek súťažiaceho 17 rokov - Minimálny počet pre otvorenie kategórie sú 2 súťažiaci (inak sa zlúčia s inou kategóriou) - súťažiaci môže cvičiť maximálne v 4 kategóriách zostáv + 1 kategória zápas - ten kto cvičí v kategórii začiatočníci, nemôže cvičiť v žiadnej ďalšej kategórii - súťažiaci môže cvičiť v jednej kategórii iba jednu zostavu - súťažiaci nemôže cvičiť jednu zostavu vo viacerých kategóriách - súťažiaci môže cvičiť iba vo svojej vekovej skupine, alebo vo vyššej. Nie však vo dvoch vekových skupín v rovnakej kategórie. - zápasy do 9 rokov tatami 3x3m - zápasy nad 10 rokov tatami 5x5m

>> Viac čítajte tu...

Majstrovstvá Slovenska vo Wushu 2020

17.02.2020, 1331

Súťaž prebehne formou „OPEN“. Všetky wushu športové organizácie sú pozvané a môžu sa zúčastniť súťaže. Žiadne obmedzenia počtu účastníkov jednotlivých tímov a škôl. Každý tím je povinný doniesť so sebou:  finálny registračný formulár  prebratie zodpovednosti (reverz - za každého jednotlivca osobitne)  zdravotné potvrdenie od lekára (iba pre qingda) nie staršie ako 60 dní 2 3. Registrácia Termín pre uzavretie registrácie je 1.5.2020. Do tohto termínu je potrebné zaregistrovať účastníkov zaslaním prihlášky na: taolusk@gmail.com s kópiou zaslanou na adresu wushusutaz@gmail.com Registračný poplatok je 15 EUR za jeden štart, za každý ďalší štart je poplatok 5 euro. Registračný poplatok pre kluby, ktoré sú členom Slovenskej asociácie čínskeho wushu platí registračný poplatok 10 euro za jeden štart a za každý ďalší štart je poplatok 2 eurá. Registračný poplatok sa uhrádza počas registrácie 16.5.2020 medzi 7:00 - 8:00. Organizátor si vyhradzuje právo zastaviť registráciu z kapacitných dôvodov (podmienka sa netýka slovenských klubov). Registračný záznam upraviť po registračnom čase nie je možné. Registračný poplatok neobsahuje poistenie pre súťažiacich. Poznámka: Súťažiaci sa môžu prihlásiť do maximálne štyroch kategórií. Súťažiaci sa zaraďujú do skupín podľa veku, pričom súťažiaci sa môže prihlásiť len do vekovej kategórie, do ktorej patrí, alebo vyššej. Nie je možné súťažiť v dvoch vekových skupinách v rovnakej kategórii. Súťažiaci štartujúci v skupine Začiatočníci sa nemôžu zúčastniť v iných skupinách.

>> Viac čítajte tu...

The 3rd Internation Hung Kuen Tournament

27.11.2019, 1229
The 3rd Internation Hung Kuen Tournament

Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko sa zúčastnila medzinárodnej súťaže "The 3rd Internation Hung Kuen Tournament "v Hong kongu, kde úspešne reprezentovali Slovenskú republiku a získali dve zlaté a dve bronzové ocenenia. Gratulujeme!

Acropolis Wushu Open Tournament 2019

27.11.2019, 1223
Acropolis Wushu Open Tournament 2019

Tím Slovenskej asociácie čínskeho wushu reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodnej wushu súťaži v Aténach, Grécko - Acropolis Wushu Open Tournament 2019. Na súťaži sa zúčastnili cvičenci z 19 krajín. Spolu sme získali 11 zlatých, 6 strieborných a 3 bronzové medajle. Peter Bratko (Chang quan, Daoshu, Gunshu 1. miesta) Adam Bielčik (Chang quan 1. miesto, Gunshu 1. miesto, Jianshu 3. miesto) Martin Malý (Changquan 3. miesto, Daoshu 4. miesto) Tobiáš Kitta (Changquan 2. miesto, Jianshu 1. miesto, Shaolin gun 3. miesto) Lenka Ondrovičová (Jianshu 1. miesto, Shuang jian 4. miesto) Petronela Plaskurová (Daoshu 2. miesto) Patrik Hatala (Changquan 1. miesto, Jianshu 2. miesto), Changsuijian 2. miesto) Veronika Vagnerova (Chenshi Taiji jian 1. miesto, Chenshi Taiji quan 2. miesto) Tatiana Hubová (Chenshi Taiji quan 1. miesto, Changsuijian 4. miesto) Michal Slamka (Chenshi Taiji quan 1. miesto, Chenshi Taiji jian 2. miesto) Tréneri: Ľubomír France, Michal Slamka

Juniorksá liga Brno, 9.11.2019

12.11.2019, 2113
Juniorksá liga Brno, 9.11.2019

9.11.2019 sa zúčastnila mládežnícka reprezentácia Slovenska Juniorskej ligy v Brne. Slovenskú asociáciu čínskeho wushu zastupovali reprezentanti z dvoch klubov (Wu-shu centrum Stará turá a Wu shu klub Trnava). Spolu získali 4 zlaté, 6 strieborných a jedno bronzové umiestnenie: Adam Bielčik: striebro - súťažné bez zbrane do 14, súťažná krátka zbraň do 14 Dominik Ramil Srnec: striebro - súťažné bez zbrane do 11 r., súťažá krátka zbraň do 11 r. Barbora Otrubčiaková: striebro - tradičné bez zbrane do 8 r. Marek Gajdošík: bronz - súťažné bez zbrane do 11 r. Tobiáš Kitta: zlaté umiestnenia za súťažné bez zbrane do 14, súťažná krátka zbraň do 14 a tradičná dlhá zbraň do 14 r. Filip Bartoš: zlato - tradičná päsť bez zbrane do 17 r., striebro - tradičná dlhá zbraň do 17 r. Gratulujeme!

Kung-fu Deti 2019 Juniorská súťaž vo wushu 2.kolo 2019

29.10.2019, 1322

Pravidlá: pravidlá vychádzajú z oficiálnych pravidiel IWuF s nasledovnými úpravami: - rozhodcovia zaškolení podľa pravidiel IWuF (z každého zúčastneného klubu 1 rozhodca), rozdelení do skupín A a B. - súťažná plocha tatami 8x14m - časový limit nad 10 rokov: min. 50 s, max. 2 min. - kategórie do 9 rokov a začiatočníci bez časového limitu - do 9 rokov chlapci a dievčatá súťažia v spoločnej kategórii (môžu byť osve, ak ich bude dostatok) - maximálny vek súťažiaceho 17 rokov - Minimálny počet pre otvorenie kategórie sú 2 súťažiaci (inak sa zlúčia s inou kategóriou) - súťažiaci môže cvičiť maximálne v 4 kategóriách zostáv + 1 kategória zápas - ten kto cvičí v kategórii začiatočníci, nemôže cvičiť v žiadnej ďalšej kategórii - súťažiaci môže cvičiť v jednej kategórii iba jednu zostavu - súťažiaci nemôže cvičiť jednu zostavu vo viacerých kategóriách - súťažiaci môže cvičiť iba vo svojej vekovej skupine, alebo vo vyššej. Nie však vo dvoch vekových skupín v rovnakej kategórie. - zápasy do 9 rokov tatami 3x3m - zápasy nad 10 rokov tatami 5x5m Podmienkou súťaže je reverz podpísaný zákonným zástupcom.

>> Viac čítajte tu...

| staršie >

Archív noviniek 2005 - 2013