Juniorská súťaž Dračí bojovník 2018

Juniorská súťaž Dračí bojovník 2018

Slovenská asociácia čínskeho wushu a Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy pozývajú na Juniorskú súťaž Dračí bojovník 2018. Termín pre zaslanie konečnej prihlášky je 23.5.2018. Do tohto termínu je potrebné poslať prihlášku elektronicky na adresu: centrum.draci.bojovnik@gmail.com. Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované ako vopred prihlásený. Dňa 23.6.2018 budú kategórie uzatvorené a rozdelené. V deň súťaže nie je možné pridávať ani meniť kategórie. Súťažiaci, ktorí sa prihlásia v deň súťaže budú umiestení do existujúcich (uzatvorených) kategórií.

 

  • Názov: Juniorská súťaž Dračí bojovník 2018
  • Organizátor: Slovenská asociácia čínskeho wushu a Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy
  • Miesto konania: Centrum Dračí bojovník, Mozartova 10, Trnava
  • Dátum a čas: 2.6.2018 o 10:00
  • Kontakt: centrum.draci.bojovnik@gmail.com

 

Viac informácií: www.wushuslovakia.sk

 

Potrebné dokumenty:

DB_2018 prihlaska.pdf

PropozicieDB_Trnava_Reverz.pdf

PropozicieDB_Trrnava2018.pdf

plagat_DB2018.pdf