Nanquan súťaž pre deti, 14.6., 19.6., 21.6., 26.6.2018

Cieľom tejto súťaže je zlepšiť schopnosti vystupovania a technické zručnosti vo Wu Shu, konkrétne v štýle Nanquan a povzbudiť deti v účasti v budúcich súťažiach. Súťaže sa môžu zúčastniť deti vo veku od 7 do 14 rokov, zúčastniť sa môžu členovia školy Wutai, ako aj členovia iných klubov. Súťažné disciplíny: 1. Postoje 2. Wubu Quan (kombinácie, bez zbrane/so zbraňou) 3. Formy bez zbrane 4. Gunshu (palica) 5. Daoshu (šabľa)

Pravidlá hodnotenia, ako aj bodové ohodnotenie, bude podľa pravidiel Medzinárodnej federácie wu shu (International Wushu Federation IWUF). Súťaž prebehne v pravidelných tréningových časoch s tým, že rozdelenie jednotlivých súťaží na jednotlivé dni bude upresnené podľa počtu prihlásených. Súťažiaci budú ocenení medailami za umiestnenie na prvom až treťom mieste a všetci súťažiaci diplomami za účasť. Prihlášky na súťaž je možné zaslať na email wutai@wutai.sk do 8.6.2018 vrátane. Kontaktná osoba pre doplnenie informácií: Jose Luis Serra Flores (mobil 0915 509 482)

 

  • Názov: Nanquan súťaž pre deti, 14.6., 19.6., 21.6., 26.6.2018
  • Organizátor:
  • Miesto konania: Telocvičňa Strednej odbornej školy J.A. Gagarina, Svätoplukova č. 38, v Bernolákove.
  • Dátum a čas: Nanquan súťaž pre deti, 14.6., 19.6., 21.6., 26.6.2018 vždy o 14:45 h
  • Kontakt: wutai@wutai.sk

 

Viac informácií: www.wushuslovakia.sk