Kung-fu Deti 2019 Juniorská súťaž vo wushu 1.kolo 2019

Kung-fu Deti 2019 Juniorská súťaž vo wushu 1.kolo 2019

pravidlá vychádzajú z oficiálnych pravidiel IWuF s nasledovnými úpravami: - rozhodcovia zaškolení podľa pravidiel IWuF (z každého zúčastneného klubu 1 rozhodca), rozdelení do skupín A a B. - súťažná plocha tatami 8x14m - časový limit nad 10 rokov: min. 50 s, max. 2 min. - kategórie do 9 rokov a začiatočníci bez časového limitu - do 9 rokov chlapci a dievčatá súťažia v spoločnej kategórii (môžu byť osve, ak ich bude dostatok) - maximálny vek súťažiaceho 17 rokov - Minimálny počet pre otvorenie kategórie sú 2 súťažiaci (inak sa zlúčia s inou kategóriou) - súťažiaci môže cvičiť v jednej kategórii iba jednu zostavu - súťažiaci nemôže cvičiť jednu zostavu vo viacerých kategóriách - súťažiaci môže cvičiť iba vo svojej vekovej skupine, alebo vo vyššej. Nie však vo dvoch vekových skupín v rovnakej kategórie. - zápasy do 9 rokov tatami 3x3m - zápasy nad 10 rokov tatami 5x5m Podmienkou súťaže je reverz podpísaný zákonným zástupcom. Tréneri potvrdia pri registrácii účasť vopred prihlásených súťažiacich (elektronickou prihláškou). Elektronická prihláška najneskôr do 2.6.2019 do 2400 na adresu staraturawushu@centrum.sk, s kópiou na wushusutaz@gmail.com. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované ako vopred prihlásený. 2.6.2019 budú kategórie rozdelené a uzatvorené. V deň súťaže nieje možné pridávať ani meniť kategórie. Súťažiaci, ktorý sa prihlásia v deň súťaže budú umiestnený do aktuálnych (otvorených) kategórií.

 

  • Názov: Kung-fu Deti 2019 Juniorská súťaž vo wushu 1.kolo 2019
  • Organizátor: Wushu centrum Stará Turá a Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu
  • Miesto konania: telocvičňa Základnej umeleckej školy ul. SNP 293/3, Stará Turá
  • Dátum a čas: 8.6.2019, 11:00
  • Kontakt: staraturawushu@centrum.sk

 

Viac informácií: https://wushustaratura.sk/kungfu-deti-2018/?fbclid=IwAR1BooEIW6_jvScJ4G9BYC07V78xlNpH3ZXGTOqF3YdXMe7Q0_R3lSa3rWc

 

Potrebné dokumenty:

Kungfu Deti 2019 1kolo.pdf

Kungfu Deti 2019 prihlaska.doc

Reverz na sutaz.pdf