3. seminár športového sanda

 

3. seminár športového sanda sa uskutočnil znovu v Nitre 8.11.2008, a bol zameraný predovšetkým na techniky hodov a podmetov. Na tomto seminári sa zúčastnili cvičenci z troch členských klubov a jedného nečlenského klubu.

 

3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda
3. seminár športového sanda