Austria Open 2009

 

Slovenská reprezentácia wushu sa zúčastnila na medzinárodnej súťaži Wushu Austria Open 2009, ktorá sa konala v Rakúskom Viener Neudorf. Zúčastnilo sa na nej 7 súťažiacich a podarilo sa získať pre Slovensko 1 zlatú, 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. Výhercom srdečne blahoželáme.

 

Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009
Austria Open 2009