Seminár tradičného sanda

 

V Starej Turej prebehol v dňoch 30. a 31.1.2010. seminár tradičného čínskeho zápasu Sanda, na ktorom sa predovšetkým venovalo nácviku hodov a strhov. Seminár viedol čínsky majster Zhai Hong Yin, ktorý nám napriek svojmu vysokému veku (75) ukázal, že wushu je skutočne pre všetky vekové kategórie.

 

Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda
Seminár tradičného sanda