Vedenie SAČW

 

Prezident: Mgr. Ľubomír FRANCE

Zvolený: 24. 2. 2018

 

Telefón: +421 905 948422

 

E-mail: taolusk@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Generálny sekretár: Katarína Kittová

Zvolený: 24.3.2018

 

Telefón: +421 907 320877

 

E-mail: kittaka@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

Viceprezident: Peter KYSEL

Zvolený: 7. 10. 2017

 

Telefón: +421 907 807820

 

E-mail: peter.kysel@icloud.com

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný tréner: Ján OKRUCKÝ

Zvolený: 19. 4. 2015

 

Telefón: +421 908 510571

 

E-mail: johhn1@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

PR manažér: Mgr. Michal SLAMKA

 

 

Manažér: dočasne zlúčené s GS

 

 

Dozorná rada:

Veronika VÁGNEROVÁ

Zvolená: 4. 2. 2017

 

Marián SUSEDKA

Zvolený: 4. 2. 2017

 

Ferenc FURI

Zvolený: 4. 2. 2017

 

 

Právny zástupca: Mgr. Martin CSÁSZÁR

 

Telefón: +421 905 134795

 

E-mail: martincsaszar@gmail.com

SAČW / O nás:

Partneri a sponzori:

 

Transparentný účet: SK1283300000002401525392

Transparentný účet - top tím: SK8583300000002201576523

 

 

 

 

Spectre Graphix - tvorba webov, webdesign

Stránka na Facebooku: